Kỹ nghệ của những “ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼” ở Thủ Đô: Siêu lợi nhuận, thanh niên hóa trang thành già cả trong tích tắc!

Vấn nạn “c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼” ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ là một vấn đề gây n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼ trong dư luận. Những “ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼” ở thủ đô có những kỹ nghệ gì mà …

Read More
Số người dân Trung Quốc được cơ quan chức năng phát hiện

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ 20 người T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ vào Hưng Yên

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ Hưng Yên đã p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ 20 người T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼, lưu trú tại 1 nhà dân tại huyện Ân Thi. 20 người T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ …

Read More

Chi tiết kế hoạch t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ của thành phố Hà Nội: Ai sẽ được ưu tiên t̼i̼ê̼m̼ trước?

UBND TP.Hà Nội chiều 21.7 đã ban hành kế hoạch cụ thể triển khai c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ cho 5,18 triệu dân trong độ tuổi (18 …

Read More