Tâm sự của những chiến sĩ áo trắng Thanh Hoá trở về từ t̼â̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ TP.HCM: Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ quần áo bảo hộ

Sau hai tháng xung phong vào “t̼â̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼” Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼, đoàn số 1 gồm 59 y, bác sỹ, điều dưỡng Thanh …

Read More