Muôn hình vạn trạng nghề giúp việc dưới t̼h̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ và s̼ự̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ của tầng lớp c̼o̼n̼ ̼s̼e̼n̼,̼ ̼anh xe, ̼u̼ ̼g̼i̼à̼

Năm 1401, trong c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ của Hồ Quý Ly có một quy định đó là hạn chế số lượng g̼i̼a̼ ̼n̼ô̼ trong nhà quan. G̼i̼a̼ ̼n̼ô̼ là k̼ẻ̼ …

Read More

3 k̼ỳ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ của nước ta, k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼: ” N̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼!”

Đó là những người k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ không thừa một viên gạch hay giúp dân làm lịch mới. Vũ Hữu, Lương …

Read More

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼g̼a̼n̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼h̼ổ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼u̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼T̼ô̼n̼g̼ là ai?

Nếu v̼u̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼T̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ …

Read More

Chùm ảnh c̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ về đài thiên văn cổ nhất Việt Nam: Nằm ở vị thế đ̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼, được đầu tư trang thiết bị tân tiến

Quan Tượng Đài là một kiến trúc quan trọng ở kinh thành Huế. Đây là đài q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ khí tượng của triều đình nhà Nguyễn. Quan Tượng Đài và các …

Read More

Vượt mặt “đại sứ” Vũ Khắc Tiệp, vị chúa Trịnh này t̼ự̼ ̼”̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼ trong suốt 20 năm

Trước khi m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼”̼k̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼”̼, phải s̼ố̼n̼g̼ trong cung xây dưới l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ suốt 20 năm, Trịnh Giang nổi tiếng “̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼. Trịnh Giang (1711-1762) …

Read More

C̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ầ̼n̼ p̼h̼ò̼ t̼á̼ 4 đời v̼u̼a̼ L̼ê̼, 70 tuổi vẫn đ̼ạ̼i̼ p̼h̼á̼ C̼h̼i̼ê̼m̼ T̼h̼à̼n̼h̼ là ai?

Ông là d̼a̼n̼h̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ k̼h̼a̼i̼ q̼u̼ố̼c̼ t̼h̼ờ̼i̼ L̼ê̼ s̼ơ̼, từng tham gia h̼ộ̼i̼ t̼h̼ề̼ L̼ũ̼n̼g̼ N̼h̼a̼i̼, làm q̼u̼a̼n̼ t̼r̼ụ̼ c̼ộ̼t̼ q̼u̼a̼ b̼ố̼n̼ đ̼ờ̼i̼ v̼u̼a̼, g̼ó̼p̼ c̼ô̼n̼g̼ l̼ớ̼n̼ giúp g̼i̼a̼n̼g̼ s̼ơ̼n̼ …

Read More

B̼í̼ m̼ậ̼t̼ về d̼a̼n̼h̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ Lý Thường Kiệt và quá trình t̼ị̼n̼h̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼ể̼ v̼à̼o̼ c̼u̼n̼g̼

Việt Nam hầu như ít có những t̼h̼á̼i̼ g̼i̼á̼m̼ k̼h̼u̼y̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ t̼r̼i̼ề̼u̼ c̼h̼í̼n̼h̼ như ở T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼, nhưng trái lại có khá nhiều d̼a̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ t̼h̼â̼n̼ t̼ừ̼ h̼à̼n̼g̼ y̼ê̼m̼ …

Read More

T̼h̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ trong c̼u̼n̼g̼ ̼x̼ư̼a̼ và những b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ bạn c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼

Cuộc sống trong c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ luôn là câu chuyện b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ khiến nhiều phải t̼ò̼ ̼m̼ò̼ về những q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ của h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼. Những người t̼h̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼, c̼u̼n̼g̼ …

Read More

Loại quả ở Việt Nam q̼u̼ý̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ chỉ v̼u̼a̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ mới được ăn, khiến D̼ư̼ơ̼n̼g̼ Q̼u̼ý̼ ̼p̼h̼i̼ m̼ê̼ ̼m̼ẩ̼n̼

Cùng k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ xoay quanh quả vải – loại quả yêu thích của Dương Q̼u̼ý̼ ̼p̼h̼i̼ mà nhân dân nước ta hàng năm đã phải …

Read More

T̼r̼a̼n̼h̼ c̼ã̼i̼ về c̼h̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ B̼ạ̼c̼h̼ Đ̼ằ̼n̼g̼ xưa: Đ̼ó̼n̼g̼ c̼ọ̼c̼ hay đ̼ặ̼t̼ c̼ọ̼c̼ trên sông để n̼h̼ử̼ đ̼ị̼c̼h̼?

Theo k̼ỹ̼ s̼ư̼ Vũ Đình Thanh, hiện chưa có tài liệu hoặc c̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ k̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ q̼u̼â̼n̼ s̼ự̼ nào của chúng ta mô tả cách q̼u̼â̼n̼ l̼í̼n̼h̼ n̼h̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ đ̼ó̼n̼g̼ …

Read More

H̼é̼ ̼l̼ộ̼ thú du xuân cực “sang c̼h̼ả̼n̼h̼” của v̼u̼a̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

Vu̼a̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼  là “t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼” c̼a̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ dân nên mỗi khi đi đâu t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼o̼n̼g̼ ̼c̼ờ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ và những dịp du xuân cũng không ngoài lệ …

Read More

M̼ỹ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ Việt 3 lần t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ vào cung, buộc Hoàng đế phải t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ đến đón

Trong những câu chuyện lịch sử, bình thường, ít ai dám làm t̼r̼á̼i̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼u̼a̼. Thế nhưng cũng có người c̼ả̼ ̼g̼a̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ của Hoàng đế, …

Read More

N̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ triều Nguyễn: Á̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ với c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼, b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

5 năm sau khi Nguyễn Phúc Cảnh m̼ấ̼t̼, v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ đã bị k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ với nhau và k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼… Vua Gia Long chọn …

Read More

D̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ k̼h̼o̼ ̼b̼á̼u̼ của Vua Hàm Nghi: 11 t̼ấ̼n̼ v̼à̼n̼g̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ và vô số c̼h̼â̼u̼ ̼b̼á̼u̼ đang ở đâu?

K̼h̼o̼ ̼b̼á̼u̼ huy hoàng của Vua Hàm Nghi dường như không hề t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ở bầt kỳ nơi nào. Có chăng, nó chỉ “h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼h̼” trong t̼r̼í̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ và …

Read More