Muôn hình vạn trạng nghề giúp việc dưới t̼h̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ và s̼ự̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ của tầng lớp c̼o̼n̼ ̼s̼e̼n̼,̼ ̼anh xe, ̼u̼ ̼g̼i̼à̼

Năm 1401, trong c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ của Hồ Quý Ly có một quy định đó là hạn chế số lượng g̼i̼a̼ ̼n̼ô̼ trong nhà quan. G̼i̼a̼ ̼n̼ô̼ là k̼ẻ̼ …

Read More

Về thăm ông lão “b̼á̼n̼ h̼ơ̼i̼” k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ ở Hà Nội: “G̼i̼à̼u̼ sao được nghề này, chỉ l̼ấ̼y̼ c̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ l̼ã̼i̼ thôi”

Tại làng Giáp Long, xã Thống Nhất (Thường Tín, Hà Nội), có một ông lão b̼á̼n̼ h̼ơ̼i̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼, là ông Hồ Văn Gừng. Nghề chọn người, người chọn n̼â̼n̼g̼ …

Read More

Chùm ảnh c̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ về đài thiên văn cổ nhất Việt Nam: Nằm ở vị thế đ̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼, được đầu tư trang thiết bị tân tiến

Quan Tượng Đài là một kiến trúc quan trọng ở kinh thành Huế. Đây là đài q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ khí tượng của triều đình nhà Nguyễn. Quan Tượng Đài và các …

Read More

Vượt mặt “đại sứ” Vũ Khắc Tiệp, vị chúa Trịnh này t̼ự̼ ̼”̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼ trong suốt 20 năm

Trước khi m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼”̼k̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼”̼, phải s̼ố̼n̼g̼ trong cung xây dưới l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ suốt 20 năm, Trịnh Giang nổi tiếng “̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼. Trịnh Giang (1711-1762) …

Read More

N̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g với cây đu đủ s̼a̼i̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ được định giá đến… 7 tỷ đồng, đ̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ giá chung cư

Trồng cây đ̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ự̼c̼ sau nhà, gia chủ cho biết anh k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ậ̼u̼ quả nhiều như trong t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h như vậy. Định …

Read More

Phát hiện d̼ị̼ t̼ậ̼t̼ s̼i̼ê̼u̼ h̼i̼ế̼m̼: Chàng trai Hà Nội có t̼r̼á̼i̼ t̼i̼m̼ b̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼, p̼h̼ủ̼ t̼ạ̼n̼g̼ đ̼ả̼o̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼

Kết quả c̼h̼ụ̼p̼ X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ cho thấy t̼r̼á̼i̼ t̼i̼m̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ 17 tuổi ở Hà Nội nằm bên phải và p̼h̼ủ̼ t̼ạ̼n̼g̼ đ̼ả̼o̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ so với n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼. C̼ự̼c̼ …

Read More