Nước mắm ᴛroɴg lịch sử và văɴ hóa của ɴgườɪ Vɪệt được phảɴ áɴh ᴛroɴg các hồɪ ký phươɴg ᴛây hàɴg ᴛrăm ɴăm ᴛrước

Nước mắm khôɴg chỉ được ghɪ ɴhậɴ ᴛroɴg ᴛhư ᴛịch cổ Vɪệᴛ ɴam mà còɴ được phảɴ áɴh ᴛroɴg các hồɪ ký, ɴhậᴛ ký của ɴhữɴg ɴgườɪ phươɴg ᴛây ᴛừɴg …

Read More

Những v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ đ̼ề̼n̼ ̼đ̼à̼i̼, cung điện được ghi chép trong chính sử Việt Nam như thế nào?

Năm Đinh Dậu (1837), l̼ử̼a̼ lan khắp 27 phường ở Thăng Long, đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼1430 căn nhà gây rất nhiều t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ cả nước, quan lại …

Read More

C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼: 20 b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ làm tăng n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ diễn biến nặng khi m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

Thống kê cho thấy, nhiều b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ đang đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ tại các cơ sở y tế tại Việt Nam cũng như trên thế giới, diễn biến n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ …

Read More