Trò đỏ đen trong vương triều p̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ Việt: Vua vì đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ngôi, vương hầu bị xóa tên khỏi tôn thất

N̼ạ̼n̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ở nước ta thời xưa gieo rắc ảo tưởng giàu sang, khiến đến vua cũng có người h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼, quan bỏ việc s̼a̼y̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼C̼ờ̼ …

Read More