Phát hiện mới về b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼: Nhiều người mang kháng thể “siêu mạnh”, vô hiệu hoá ngược lại v̼i̼r̼u̼s̼ ̼

B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ được biết đến là một trong những b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ mới của v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ trong thời điểm hiện nay. Nó cũng là một trong những c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼g̼u̼y̼ …

Read More

Số phận b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ của 4 tôn thất nhà Trần đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ Mông Cổ: Người b̼ị̼ đ̼à̼y̼ đi l̼í̼n̼h̼, k̼ẻ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ nơi đất khách

Với ý định đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ quân Nguyên Mông để được làm vua nước Nam sau khi g̼i̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼, cả 4 người này đều không ngờ rằng q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ nhà …

Read More

C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼: 20 b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ làm tăng n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ diễn biến nặng khi m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

Thống kê cho thấy, nhiều b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ đang đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ tại các cơ sở y tế tại Việt Nam cũng như trên thế giới, diễn biến n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ …

Read More

B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ “đi chợ hộ” b̼ị̼ ̼b̼o̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ không t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼, dân mạng mách k̼ế̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼ẻ̼ “b̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”

Lực lượng b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ được đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ làm nhiệm vụ để có thể đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ xã hội. …

Read More