Số người dân Trung Quốc được cơ quan chức năng phát hiện

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ 20 người T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ vào Hưng Yên

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ Hưng Yên đã p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ 20 người T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼, lưu trú tại 1 nhà dân tại huyện Ân Thi. 20 người T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ …

Read More

Hà Tĩnh: Lại xuất hiện thêm nhiều vụ l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼, ngân hàng k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ người dân 7 “c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼” m̼ó̼c̼ túi

Nhiều vụ l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ đã được ngân hàng Hà Tĩnh p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ kịp thời. Tuy vậy, các c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ …

Read More
Nơi đây có 50 hộ dân cùng 200 nhân khẩu. Họ luôn phải sống trong tâm trạng bất an bởi tòa nhà ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân trong khu tập thể cũ Hà Nội c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼ ̼x̼í̼c̼h̼ và cột chống: Mỗi ngày thức dậy là một ngày b̼ấ̼t̼ an

Khu tập thể A7 Tân Mai hơn chục năm qua đã bị nghiêng. Những v̼ế̼t̼ ̼n̼ứ̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼ã̼y̼ xuất hiện khiến người dân phải lắp đặt g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼é̼p̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ …

Read More