Nước cờ cao tay của Ngô Thì Nhậm khiến cho 290.000 q̼u̼â̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ c̼u̼ố̼n̼g̼ c̼u̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼á̼o̼ c̼h̼ạ̼y̼

Bằng “Nước cờ Tam Điệp” đi vào sử sách, Ngô Thì Nhậm cho 290.000 q̼u̼â̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ ngủ trọ một đêm trước khi đ̼u̼ổ̼i̼ chúng chạy t̼h̼o̼á̼t̼ t̼h̼â̼n̼ không còn m̼ả̼n̼h̼ …

Read More

Nguyễn Trãi và nghệ thuật “tay không b̼ắ̼t̼ g̼i̼ặ̼c̼” đ̼ộ̼c̼ đ̼á̼o̼: Đ̼á̼n̼h̼ g̼i̼ặ̼c̼ bằng bút, 5 lần vào thành đ̼ị̼c̼h̼ d̼ụ̼ h̼à̼n̼g̼

Bằng tài năng quân sự, văn chương cùng tư tưởng nhân nghĩa, Nguyễn Trãi nhiều lần viết thư d̼ụ̼ đ̼ị̼c̼h̼ đ̼ầ̼u̼ h̼à̼n̼g̼ thành công, góp phần quan trọng vào thắng …

Read More