Ngắm loạt ảnh quý về ngoại thành Hà Nội năm 1991-1992: Làng tranh Đông Hồ, đền Cổ Loa, chùa Tây Phương

Khám phá làng gốm Bát Tràng, làng rắn Lệ Mật, làng tranh Đông Hồ, đền Cổ Loa, chùa Tây Phương, chùa Thầy, chùa Hương… năm 1991, 1992 qua loạt ảnh của …

Ngắm loạt ảnh quý về ngoại thành Hà Nội năm 1991-1992: Làng tranh Đông Hồ, đền Cổ Loa, chùa Tây Phương Read More