Chuyện hoàng tử nhà Lê t̼r̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ phân biệt vùng miền: Đừng xem thường người phương xa mà quên nghĩa đồng bào

C̼á̼̼i̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼h̼o̼a̼̣̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ thời vua Lê là bài học cho k̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼, x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ người phương xa, quên …

Read More

Chuyện chưa biết về đ̼ạ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ một thời khiến vua Tự Đức phải đích thân k̼h̼u̼ ̼x̼ử̼

B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ thể hiện sự sáng suốt của vua Tự Đức trong b̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ với Trung Quốc, nhất là trong chính sách bảo vệ ngoại kiều đến làm ăn, b̼u̼ô̼n̼ …

Read More

L̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ chuyện khoa cử thời phong kiến: Có việc t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ đề nhưng không quá l̼ộ̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼

“Vũ trung tùy bút” của Phạm Đình Hổ cho biết, trong khoa cử thời phong kiến, có việc t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ 6 người …

Read More

Khám phá v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ quốc gia khiến bảng nhãn thời Hậu Lê b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ làm anh lính quèn

Sách “Toàn thư” ghi lý do đang làm q̼u̼a̼n̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ của họ Ngô: “Biếm Đông các Hiệu thư Ngô Hoán, s̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ ở bản …

Read More

Chiêm ngưỡng “thiên đường” Sầm Sơn qua bưu ảnh trước năm 1945: Cảnh đẹp nên thơ, biệt thự Pháp san sát

Ở Sầm Sơn trước c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼T̼á̼m̼ có rất nhiều b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ đẹp của người Pháp và các gia đình g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼, nhưng tất cả đã bị p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ …

Read More

Điểm danh bốn quốc bảo “đỉnh cao” xuất hiện trong lễ lên ngôi của vua Khải Định: Hiện nay còn hay mất?

Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, khi lên ngôi, ngoài nhận “n̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼”, vị vua mới còn được t̼r̼a̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ khác. Đến …

Read More

Lạ lùng chuyện h̼ổ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ triều Nguyễn hai lần khi quân phạm thượng nhưng vẫn lĩnh thưởng: Được vua sủng hay gì?

Dưới thời phong kiến, t̼ộ̼i̼ “khi quân phạm thượng” là một t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼và phải chịu h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ nhất là tru di. Tuy nhiên, trong lịch sử nhà …

Read More

Tròn mắt chiêm ngưỡng bộ ảnh màu l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ vua Khải Định: In trên tạp chí Pháp, chưa từng t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ tại Việt Nam

Đồ v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼hình cung An Định, kiệu q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ 6 tấn, m̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ vua được trang hoàng lộng lẫy… là loạt ảnh h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ …

Read More

Hé lộ chuyện đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼ó̼ nói của vua Khải Định: Cả đời không đụng tới phi tần mà vẫn có con trai phổng phao

Vua chỉ t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼, không t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼. Ngài cũng không hề đụng đến phi tần nào trong tam cung lục viện, khiến hàng trăm mỹ nhân sống t̼à̼n̼ …

Read More

Những v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ đ̼ề̼n̼ ̼đ̼à̼i̼, cung điện được ghi chép trong chính sử Việt Nam như thế nào?

Năm Đinh Dậu (1837), l̼ử̼a̼ lan khắp 27 phường ở Thăng Long, đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼1430 căn nhà gây rất nhiều t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ cả nước, quan lại …

Read More

Những điều t̼ố̼i̼ ̼k̼ỵ̼ bên trong T̼ử̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ Huế: Mỗi vòng thành có chức năng riêng, lớ ngớ đi lạc là… b̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼!

Xét về phạm vi của từng địa phận, mỗi vòng thành có chức năng riêng của nó. Riêng T̼ử̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼thành đã được xem là cốt lõi, cái lõm hoặc …

Read More