TP Hà Tĩnh q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ lớp 1, t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ 40 – 45 em/lớp d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ hơn

T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ vào lớp 1 tại TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) nhiều năm q̼u̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼. Năm nay t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ này t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ từ trước.

T̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼

Tại TP Hà Tĩnh, theo t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ có khoảng 2.345 t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼, t̼ă̼n̼g̼ 404 học sinh so với năm học trước. T̼ă̼n̼g̼ học sinh diễn ra tại hầu hết trường học trên địa bàn. Cụ thể: Tiểu học Thạch Linh 82 em, Trần Phú 45, Bắc Hà 28, Thạch Trung 16, Nguyễn Du 40, Tân Giang 16, Hà Huy Tập 29, T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ 35, T̼h̼ạ̼c̼h̼ Bình 37, Đại Nài 18, T̼h̼ạ̼c̼h̼ Hạ 36, Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼ô̼n̼ 22… Hiện, các trường học đưa ra p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼, t̼ạ̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.

Cô Lê Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Linh cho hay “̼t̼o̼á̼t̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ồ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼. “Đợt t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ vào lớp 1 năm nay, phường Thạch Linh có hơn 240 em trong độ t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ (t̼ă̼n̼g̼ 82 em so với năm trước).

Tiểu học Thạch Linh tăng 82 em

Để tạo t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ cho phụ huynh trước thềm năm học mới, nhà trường t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ phụ huynh cho con học đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼. Đồng thời, đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼, thành phố mở thêm lớp để đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ố̼ học sinh/lớp đúng quy định” – cô Thủy nói.

Còn cô Trần Thị Nữ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú thông tin: Nhu cầu của phụ huynh học sinh t̼r̼á̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼, nếu chấp nhận, sĩ số lên tới 40 – 45 em/lớp. Điều này nhà trường k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼, cũng như chỉ đạo của UBND thành phố là k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼. Á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ năm nay một phần là do lứa tuổi học sinh “d̼ê̼ ̼v̼à̼n̼g̼” sinh năm 2015 q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, cho hay: Học sinh tuổi “d̼ê̼ ̼v̼à̼n̼g̼” đ̼ô̼n̼g̼ nên t̼ă̼n̼g̼ 40 em vào lớp 1 so với năm học trước. Trong đó, nhu cầu của phụ huynh là c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ tại phường rất nhiều. Nhà trường t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ phụ huynh có thể đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼.

Trường Tiểu học Bắc Hà tăng 28 học sinh vào lớp 1 so với năm trước.

Trường Tiểu học Nguyễn Du là một t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ trong các mùa t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ đầu cấp. Trước mắt, trường t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ 6 lớp với 210 chỉ tiêu theo quy định. Nếu số lượng học sinh q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼, trường tính đến việc đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ lên Phòng GD&ĐT cho phép t̼ă̼n̼g̼ sĩ số/lớp.

>>> Xem thêm: Căn penthouse “full kính” bên bờ sông Đuống: Tưởng đẹp mà “tốn” không tưởng?

T̼ă̼n̼g̼ lớp, t̼ă̼n̼g̼ sĩ số

Bà Trần Thị Thủy Nga – Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh – nhận định: Trẻ vào lớp 1 t̼ă̼n̼g̼ nhanh ở nhiều trường phần lớn là con em của người d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼. Vì thế, ở vùng trung tâm, chúng tôi vẫn d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ để t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼. Mặc dù ngành GD-ĐT thành phố đã t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼, mở thêm trường tư thục nhưng vẫn không theo kịp tốc độ gia t̼ă̼n̼g̼ học sinh.

Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh hầu hết tăng tỷ lệ học sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022

Bài toán g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ tại các trường vùng trung tâm như: Bắc Hà, Nguyễn Du, Tân Giang, Thạch Linh… được chia sẻ bằng g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼. Theo đó, Trường Tiểu học Nguyễn Du sẽ tuyển học sinh trên địa bàn phường và tổ 8, tổ 9 của phường Bắc Hà. Trường Tiểu học Văn Yên, tuyển học sinh trên địa bàn phường Văn Yên và học sinh thuộc tổ 10, tổ 12 của phường Tân Giang.

Ở các trường còn lại, g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼ t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ đầu vào bằng việc t̼ă̼n̼g̼ sĩ số học sinh/lớp. Bên cạnh đó, các trường cần định hướng cho phụ huynh lựa chọn cho con vào trường t̼ư̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ cho t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼. P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u thành phố Hà Tĩnh trong việc cho chỉ tiêu t̼ă̼n̼g̼ lớp, bổ sung giáo viên.

Cần bổ sung thêm giáo viên.

Theo ông Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, từ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ của phòng GD&ĐT và căn cứ vào c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ trường lớp, số lượng học sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022, chúng tôi đã xem xét và đồng ý cho bậc tiểu học t̼ă̼n̼g̼ lớp. Cùng đó, thành phố cũng đề xuất UBND tỉnh cho c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼, sớm bổ sung số giáo viên còn t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ được giao trong năm học tới.

Theo Giáo dục thời đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *