N̼ạ̼n̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ h̼o̼à̼n̼h̼ h̼à̼n̼h̼, một ngôi làng ở Hà Tĩnh đối diện n̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ b̼ị̼ x̼o̼á̼ s̼ổ̼

Làng Soi, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang đứng trước n̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ b̼ị̼ x̼o̼á̼ s̼ổ̼ do n̼ạ̼n̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ l̼ậ̼u̼ trên dòng sông La.

Làng S̼o̼i̼ sắp b̼i̼ế̼n̼ m̼ấ̼t̼!

Hàng ngàn k̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼, hàng chục cây bạch đàn mỗi ngày s̼ạ̼t̼ l̼ở̼ xuống bờ sông La khiến cho làng Soi, thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang có n̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ b̼ị̼ x̼o̼á̼ s̼ổ̼.

Làng Soi vốn là một bãi đất n̼h̼ô̼ l̼ê̼n̼, chia dòng sông La làm 2 n̼h̼á̼n̼h̼, rồi hợp lại về phía c̼u̼ố̼i̼ b̼ã̼i̼. Đầu n̼g̼u̼ồ̼n̼ b̼ã̼i̼ Soi là bến T̼a̼m̼ S̼o̼a̼, nơi gặp nhau của 2 dòng sông N̼g̼à̼n̼ P̼h̼ố̼ và N̼g̼à̼n̼ S̼â̼u̼. Từ khi n̼ạ̼n̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ c̼á̼t̼ h̼o̼à̼n̼h̼ h̼à̼n̼h̼ đã làm cho người dân làng Soi luôn phải sống trong b̼ấ̼t̼ a̼n̼ vì t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ s̼ạ̼t̼ l̼ở̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ và chưa có d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ n̼g̼ừ̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼.

Hàng ngàn khối đất, hàng trăm g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ đã t̼r̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ dòng sông La

Một người dân thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼: “C̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼c̼ chủ yếu k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ vào b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼, tầm 12 giờ đ̼ê̼m̼ đến 4h sáng. Mỗi đ̼ê̼m̼ chúng h̼ú̼t̼ từ 8 đến 10 thuyền, loại thuyền gần 100m3”.

Cũng theo người dân này, để đ̼ề̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ s̼ạ̼t̼ l̼ở̼, c̼u̼ố̼n̼ t̼r̼ô̼i̼ c̼â̼y̼ c̼ố̼i̼, họ buộc phải tiến hành c̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼ạ̼ những cây nằm sát m̼é̼p̼ ̼s̼ô̼n̼g̼. Có những cây lớn, đường kính 40-50cm cũng không thể c̼h̼ố̼n̼g̼ c̼h̼ọ̼i̼ v̼ớ̼i̼ s̼ự̼ t̼à̼n̼ p̼h̼á̼ g̼i̼á̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ của con người. T̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ạ̼i̼ v̼ề̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ là vô cùng lớn.

Theo tìm hiểu, do tình trạng k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ l̼ậ̼u̼ thời gian qua diễn ra r̼ầ̼m̼ r̼ộ̼ nên một số hộ gia đình đã bị t̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ạ̼i̼ hàng trăm cây bạch đàn và hàng trăm m̼é̼t̼ đ̼ấ̼t̼ s̼ạ̼t̼ l̼ở̼ xuống dòng sông La.

N̼g̼u̼y̼ c̼ơ̼ m̼ấ̼t̼ l̼à̼n̼g̼ S̼o̼i̼ đang hiện hữu

Ông C., người dân trú thôn Châu Trinh nói: “Khoảng đầu năm 2021 đến nay, tình trạng k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ tại b̼ã̼i̼ S̼o̼i̼ lại tiếp tục t̼á̼i̼ d̼i̼ễ̼n̼. Phát hiện có t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ chúng tôi đã b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ với ông Dũng c̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ x̼ã̼ và ông Thắng, T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ nhưng báo xong lại thấy thuyền c̼h̼ạ̼y̼ mà không bị b̼ắ̼t̼ x̼ử̼ l̼ý̼ nên chúng tôi cũng b̼ấ̼t̼ l̼ự̼c̼. C̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ mà không x̼ử̼ l̼ý̼ được thì người dân chúng tôi làm sao x̼ử̼ l̼ý̼”.

Điều đáng nói, n̼ạ̼n̼ đ̼ấ̼t̼ t̼ặ̼c̼, c̼á̼t̼ t̼ặ̼c̼ vẫn là vấn đề n̼h̼ứ̼c̼ n̼h̼ố̼i̼ tại Hà Tĩnh từ nhiều năm nay. Gần đây nhất, vào ngày 6/4, tổ l̼i̼ê̼n̼ n̼g̼à̼n̼h̼ do P̼h̼ò̼n̼g̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ P̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ề̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼ủ̼ t̼r̼ì̼ phát hiện trên tuyến sông Lam – khu vực g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ giữa xã Quang Vĩnh (Đức Thọ) và xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên, Nghệ An) có 2 s̼à̼ l̼a̼n̼ đang có h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼ú̼t̼ c̼á̼t̼ từ dưới lòng sông lên k̼h̼o̼a̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼a̼. Thời điểm bị b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g̼, trên 2 s̼à̼ l̼a̼n̼ có khoảng 45 m3 cát. Chủ các phương tiện này thừa nhận việc k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ trên sông Lam không được c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ p̼h̼é̼p̼.

Trước đó, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ cũng liên tiếp phát hiện nhiều v̼ụ̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ khác. Đặc biệt, có thời điểm chỉ trong 1 ngày, c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ các địa phương Nghi Xuân, Hương Khê b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ 3 v̼ụ̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ trên sông.

S̼à̼ l̼a̼n̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ bị n̼g̼à̼n̼h̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ trên sông Lam

Xem thêm: Đồng bào Hà Tĩnh làm cá kho, lạc rang, quyên góp hàng tấn rau củ cùng chia sẻ k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ với miền Nam

C̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ l̼ỏ̼n̼g̼ l̼ẻ̼o̼?

Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh thừa nhận thông tin mà người dân p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ là có thật. Từ năm 2019, 2020 việc k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ l̼ậ̼u̼ ở khu vực này n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ rất tốt. Nhưng đầu năm 2021 tình trạng này có c̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ do l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ và phương tiện của địa phương không đủ m̼ạ̼n̼h̼ đ̼ể̼ t̼r̼ấ̼n̼ á̼p̼, t̼r̼u̼y̼ b̼ắ̼t̼ mà chủ yếu là đ̼ẩ̼y̼ đ̼u̼ổ̼i̼ nên chưa k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ được.

Cũng theo ông Dũng, vì l̼ợ̼i̼ n̼h̼u̼ậ̼n̼ nên đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼á̼t̼ t̼ặ̼c̼ n̼g̼à̼y̼ c̼à̼n̼g̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼ấ̼p̼, c̼h̼ú̼n̼g̼ m̼a̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g̼, n̼g̼a̼n̼g̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, t̼r̼ắ̼n̼g̼ t̼r̼ợ̼n̼, c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼: “Chúng k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ h̼ế̼t̼ s̼ứ̼c̼ t̼i̼n̼h̼ v̼i̼, dùng m̼á̼y̼ g̼i̼ả̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ nên khó phát hiện. Một t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ h̼ú̼t̼ c̼á̼t̼ thì có 3-4 người c̼a̼n̼h̼ g̼á̼c̼ c̼ả̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼ l̼ẫ̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼. Khi có t̼i̼n̼ b̼á̼o̼ xã thành lập đoàn là đã có người b̼á̼o̼ c̼h̼o̼ b̼ọ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼”.

Do t̼ặ̼c̼ t̼i̼n̼h̼ v̼i̼ hay c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼a̼y̼?

Về hướng g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼, vị Chủ tịch cho rằng, cần p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ c̼h̼ặ̼t̼ c̼h̼ẽ̼ giữa tỉnh, huyện và các xã. Sự v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ồ̼n̼g̼ b̼ộ̼ từ tỉnh đến huyện đến xã sẽ là v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ t̼h̼e̼n̼ c̼h̼ố̼t̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ được tình trạng này.

D̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ đang cho rằng, để xảy ra tình trạng k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ c̼á̼t̼ l̼à̼m̼ s̼ạ̼t̼ l̼ở̼ l̼à̼n̼g̼ S̼o̼i như hiện nay phải chăng có sự “t̼i̼ế̼p̼ t̼a̼y̼” của c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ s̼ở̼ t̼ạ̼i̼? Bởi không thể có chuyện một s̼à̼ l̼a̼n̼ c̼á̼t̼ hàng trăm m3 n̼g̼a̼n̼g̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ h̼ú̼t̼ c̼á̼t̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼.

(Theo báo Hà Tĩnh 24h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *