Chi tiết kế hoạch t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ của thành phố Hà Nội: Ai sẽ được ưu tiên t̼i̼ê̼m̼ trước?

UBND TP.Hà Nội chiều 21.7 đã ban hành kế hoạch cụ thể triển khai c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ cho 5,18 triệu dân trong độ tuổi (18 – 65 tuổi) trên địa bàn.

Thời gian t̼i̼ê̼m̼ phụ thuộc vào lượng v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ cung ứng

Theo ông Chu Ngọc Anh, Hà Nội có đủ năng lực thực hiện c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ quy mô lớn trong thời gian ngắn và sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị để sớm nâng cao hơn nữa trong những ngày tới.

Trước mắt, mục tiêu của thành phố phải xây dựng phương án sẵn sàng triển khai c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ bảo đảm năng lực t̼i̼ê̼m̼ 200.000 m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼

Hà Nội đang chuẩn bị kịch bản t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼

Theo quy định của Bộ Y tế, để t̼i̼ê̼m̼ được 200.000 m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼/̼n̼g̼à̼y̼, thành phố cần ít nhất 1.000 dây chuyền t̼i̼ê̼m̼. Để dự phòng trong trường hợp có dây chuyền t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ không hoạt động được vì các lý do khác nhau, Hà Nội cần chuẩn bị 1.200 d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼. Hiện tại, thành phố sẵn có và bố trí thêm trước mắt được 704 d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼; nên cần bổ sung thêm 496 d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ mới.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Y tế Hà Nội khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế, con người để thiết lập đủ số d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ còn lại. 1.200 dây chuyền phải thật đồng bộ, đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng kịch bản tổ chức t̼i̼ê̼m̼ một cách chi tiết, khoa học, bài bản gắn với cơ chế vận hành đồng bộ, thống nhất, thông suốt; triển khai tập huấn, huấn luyện và diễn tập các phương án t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼.̼

Phương án chuẩn bị của thành phố tối đa là 200.000 m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼/̼n̼g̼à̼y̼, quá trình thực hiện ngành Y tế phải phấn đấu đạt mức cao về số lượng, nhưng không chạy theo số lượng mà phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu chất lượng và quy trình do Bộ Y tế hướng dẫn.

Hà Nội sẽ t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ cùng loại cho mỗi người tại một thời điểm

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội có nhiệm vụ chủ trì phối hợp rà soát ngay điều kiện tiếp nhận, bảo quản v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ với số lượng lớn (từ 1 triệu liều trở lên).

“Hiện tại, khả năng tiếp nhận tối đa của thành phố trong cùng một thời điểm khoảng 1,3 triệu liều v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ theo quy cách đóng gói của v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼ ̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼. Do đó Sở phải tính toán năng lực tiếp nhận tương ứng với các chủng loại v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ khác nhau; bao gồm cả những v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ đòi hỏi điều kiện bảo quản phức tạp như P̼f̼i̼z̼e̼r̼ (bảo quản nhiệt độ -74 độ C); lên phương án vận chuyển, phân phối v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ cho các điểm tiêm bảo đảm an toàn, chất lượng, kịp thời”, ông Chu Ngọc Anh nêu.

13 đối tượng ưu tiên

Thứ tự ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 21/CĐ-CP, đồng thời sẽ mở rộng sang các đối tượng khác, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong việc tiếp cận v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼, cụ thể:

Thứ 1: lực lượng tuyến đầu c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼, gồm: người làm việc trong các cơ sở y tế công lập và tư nhân, người tham gia phòng c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼, lực lượng quân đội, công an.

Thứ 2: nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài, hải quan và cán bộ xuất nhập cảnh.

Thứ 3: cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia vào các hoạt động phòng c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼, các đơn vị hỗ trợ cho phòng c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.

Số lượng t̼i̼ê̼m̼ cụ thể của từng quận, huyện, thị xã

Thứ 4: người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, dịch vụ điện nước, ngân hàng, kho bạc, chứng khoán, bưu chính viễn thông, xuất nhập khẩu hàng hoá, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, cơ sở chăm sóc sức khoẻ, dược vật tư y tế, người dân ở vùng du lịch…

Thứ 5: giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo, làm việc tại cơ quan hành chính tiếp xúc nhiều người.

Thứ 6: người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

Thứ 7: công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

Thứ 8: người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

Thứ 9: người sinh sống ở các khu vực có d̼ị̼c̼h̼.

Sàng lọc trước t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼

Thứ 10: các c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼

Thứ 11: lao động phổ thông thường xuyên tiếp xúc nhiều người như lao động tự do, lái xe tắc xi, xe ôm, bốc vác, đánh giày, bán hàng rong…

Thứ 12: người làm việc trong các t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

Thứ 13: người dân không nằm trong các nhóm trên, nhưng có thể ưu tiên theo yêu cầu c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ tại từng thời điểm cụ thể.

>>> Xem thêm: Biển người c̼h̼e̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ chờ x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ở Hà Nội: Liệu có đảm bảo an toàn phòng d̼ị̼c̼h̼?

Mỗi người t̼i̼ê̼m̼ 1 hay nhiều loại v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼?

Theo kế hoạch, người t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼. Với người được t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼ ̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼z̼i̼f̼e̼r̼, khoảng cách 8 – 12 tuần sau mũi 1. Vắc xin có hạn sử dụng ngắn cấp phát trước.

Hà Nội đang chuẩn bị dây chuyền t̼i̼ê̼m̼ sẵn sàng cho c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ lớn nhất

Để tránh thắc mắc, khiếu nại, đảm bảo công bằng, Hà Nội cho biết sẽ phân bổ 1 loại v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ tại cùng thời điểm, sau khi các đơn vị t̼i̼ê̼m̼ hết mới chuyển sang loại khác, nhưng phải dự trù đảm bảo 2 m̼ũ̼i̼ cho cùng 1 người. Tại mỗi thời điểm chỉ t̼i̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ở cùng một thời điểm để tránh người dân thắc mắc.

Ngoài các điểm t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ cố định, sẽ có các điểm t̼i̼ê̼m̼ lưu động tại các khu công nghiệp, khu đô thị có mật độ dân cư lớn, trường học, cơ quan, nhà văn hoá… đảm bảo g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ theo quy định phòng c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.

Theo Tiền phong, Tuổi trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *