Những k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ “vô tiền khoáng hậu” của v̼u̼a̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ Việt Nam

Lên ngôi lúc 1 tuổi, c̼h̼ế̼t̼ lúc 15 tuổi, có hàng trăm vợ nhưng không có người con nào… là những k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ liên quan tới ngôi t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ của các triều đại phong kiến Việt Nam.

Vua nào tại vị lâu nhất và ngắn nhất?

Không tính thời Hùng Vương huyền sử, trải qua hàng nghìn năm, các triều đại phong kiến Việt đã xác lập những k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ “vô tiền khoáng hậu” liên quan đến ngôi t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼.

Ở ngôi lâu nhất: Lý Nhân Tông Càn Đức: 56 năm (1072 – 1127), Lê Hiển Tông Duy Diêu: 47 năm (1740 – 1786), Lê Thánh Tông Tư Thành: 37 năm (1460 – 1496);

Ở ngôi ngắn nhất: Tiền Lê Trung Tông Long Việt: 3 ngày (1006), Dục Đức (Nguyễn Cung Tông): 3 ngày (1883).

Tranh minh hoạ vua Lý Nhân Tông

Lên ngôi t̼r̼ẻ̼ nhất: Lê Nhân Tông lúc 1 tuổi (1442); Mạc Mậu Hợp lúc 2 tuổi (1562); Lý Cao Tông lúc 3 tuổi; Lý Anh Tông cũng 3 tuổi; Lý Chiêu Hoàng lúc 6 tuổi (1224);

Lên ngôi g̼i̼à̼ nhất: Trần Nghệ Tông Phủ, khi 50 tuổi (1370).

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ nhất: Bảo Đại 85 tuổi (1913-1997), vua Trần Nghệ Tông 74 tuổi (1321 – 1394).

Nếu tính cả các c̼h̼ú̼a̼ thì chúa Nguyễn Hoàng thọ hơn Bảo Đại: 89 tuổi (1525 – 1613)

Y̼ể̼u̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ nhất: Lê Gia Tông Duy Khoái 15 tuổi (1661 – 1675); Lê Huyền Tông Duy Vũ 17 tuổi (1654-1671). Nếu tính cả vua không chính thống thì Lê Quang Trị bị g̼i̼ế̼t̼ khi 7 tuổi (1509-1516).

Chân dung vua Bảo Đại.

Sống nhiều năm nhất ở nước ngoài trong thời gian làm vua: Bảo Đại.

Vua có tôn hiệu dài nhất: Lý Thái Tổ (được truy tôn hiệu dài 52 chữ).

Vua đặt nhiều niên hiệu nhất: Lý Nhân Tông có 8 niên hiệu;

Vua có niên hiệu sử dụng lâu nhất: Lê Hiển Tông – niên hiệu Cảnh Hưng trong 47 năm (1740-1786).

Vua có nhiều con rể làm vua nhất

Nữ vương đầu tiên: Trưng Nữ Vương (Trưng Trắc) vì chỉ xưng vương từ năm 40-43;

Nữ hoàng duy nhất: Lý Chiêu Hoàng Phật Kim (1224 – 1225), vợ vua Trần Thái Tông Cảnh (1226 – 1258).

Vua lập nhiều hoàng hậu nhất: Lý Thái Tổ lập 9 hoàng hậu (6 bà lập năm 1010, 3 bà lập năm 1016).

Vua duy nhất ở ngôi 2 lần: Lê Thần Tông (1619-1643 và 1649-1662).

Vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ người phương Tây: Lê Thần Tông (Lê Duy Kỳ) lấy vợ người Hà Lan.

Vua Lê Thần Tông là vị vua đầu tiên lấy vợ châu Âu trong lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Wikipedia)

Vua có nhiều con làm vua: 2 người, mỗi người có 4 người con làm vua. Thứ nhất là Trần Minh Tông cha của Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông và Trần Duệ Tông. Thứ hai là Lê Thần Tông cha của Lê Duy Hựu (Chân Tông), Lê Duy Vũ (Huyền Tông), Lê Duy Cối, (Gia Tông) và Lê Duy Hợp (Hy Tông).

Vua có nhiều con rể làm vua nhất: Lê Hiển Tông có 3 con rể làm vua là Nguyễn Huệ (lấy công chúa Lê Ngọc Hân), Nguyễn Quang Toản (lấy công chúa Lê Ngọc Bình) và Nguyễn Ánh (cũng lấy Ngọc Bình). Nhưng khi còn sống ông chỉ chứng kiến Nguyễn Huệ làm con rể mình.

Vua có nhiều loại tiền mang niên hiệu nhất: Lê Hiển Tông đã cho đúc 16 loại tiền Cảnh Hưng trong thời gian làm vua.

Vua t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼: Quang Trung (Nguyễn Huệ) (1753 – 1792)

Người mở đất mạnh nhất, rộng nhất: Quốc C̼h̼ú̼a̼ Nguyễn Phúc Chu (1675 – 1725) và hoàng đế Minh Mạng (1820 – 1840).

Vua nhiều con nhất: Minh Mệnh (Nguyễn Phúc Đảm) (1790 -1840) con chính thức là 142 gồm 78 trai, 64 gái;

Vua có nhiều vợ mà không có người con nào: Tự Đức (Nguyễn Phúc Hồng Nhậm) có 300 vợ.

Vua làm nhiều thơ văn nhất: Tự Đức để lại 4000 bài thơ chữ Hán, 100 bài thơ Nôm, 600 bài văn.

>>> Xem thêm: 3 t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ trên Bạch Đằng Giang làm nên trang sử hào hùng của dân tộc

Những cái nhất của các triều đại

Triều đại tồn tại lâu nhất: nhà Hậu Lê 356 năm (1428 – 1527 và 1533 – 1788);

Triều đại tồn tại ngắn nhất: nhà Hồ 8 năm (1400 – 1407).

Triều đại truyền nhiều đời vua nhất: nhà Hậu Lê: 27 vua (từ Thái Tổ đến Chiêu Thống), nhà Trần (kể cả Hậu Trần) 15 vua;

Triều đại truyền ít đời nhất: nhà Tiền Lý do Lý Nam Đế sáng lập, sau khi ông m̼ấ̼t̼, Lý Phật Tử tự xưng là Hậu Lý Nam Đế rồi cũng sớm bị d̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼o̼n̼g̼; Mai Hắc Đế nổi lên chống giặc Đường cũng chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn (722).

Triều đại truyền qua nhiều thế hệ nhất: nhà Hậu Lê 14 đời (từ Thái Tổ Lê Lợi đến Trung Tông Lê Duy Huyên, rồi từ Anh Tông Lê Duy Bang đến Chiêu Thống Lê Duy Kỳ); sau đó là nhà Lý: 9 đời (từ Thái Tổ Lý Công Uẩn đến Chiêu Hoàng Lý Phật Kim).

Tranh minh hoạ vua Lý Công Uẩn

Triều đại xảy ra p̼h̼ế̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ các vua nhiều nhất: Nhà Lê sơ 6/11 vua. Nếu tính cả các vua không chính thức là Lê Quang Trị (1516), Lê Bảng và Lê Do (1519) thì tổng cộng có 9/14 vua.

Triều đại có các vua bị b̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ nhiều nhất: Nhà Nguyễn: Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân.

Người duy nhất không phải họ Trần nhưng làm vua thời Trần là Dương Nhật Lễ. Sau khi Trần Dụ Tông m̼ấ̼t̼, Lễ được chính mẹ của Dụ Tông là bà Hiến Từ Tuyên Thánh hoàng thái hậu đưa lên ngôi. Có được ngôi báu, Lễ quay lại b̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ bà và quý tộc họ Trần, c̼ố̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼í̼n̼h̼ cho họ Dương, ở ngôi được hơn năm thì bị Trần Nghệ Tông g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.

Triều đại có hai vị vua cùng ở ngôi một lúc: Nhà Ngô. Sau khi Ngô Quyền mất hai anh em Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn đều t̼ứ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼.

Theo Dân Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *