Giai thoại về c̼â̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼o̼ nặng hơn 30 kg của v̼õ̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ nổi tiếng nhất sử Việt

Không xuất thân trong gia đình q̼u̼ý̼ ̼t̼ộ̼c̼, Mạc Đăng Dung từ một v̼õ̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ đã từng bước lập ra triều đại mới nổi tiếng sử Việt với c̼â̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼o̼ nặng hơn 30 kg.

Con đường lập nên triều Mạc

Mạc Thái Tổ tên thật là Mạc Đăng Dung, là nhà chính trị, hoàng đế sáng lập ra triều đại nhà Mạc trong lịch sử Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ẹ̼p̼ các thế lực cát cứ, c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼, loại bỏ ảnh hưởng của những người ủng hộ nhà Lê, thành lập nhà Mạc và c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ò̼ vua Lê ở Thanh Hóa.

Chân dung hoàng đế sáng lập ra triều đại nhà Mạc –  Mạc Đăng Dung

Mạc Đăng Dung quê ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương (Hải Dương) là cháu bảy đời của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi làm quan đến chức Nhập nội hành khiển (Tể tướng) thời Trần, bố là Mạc Hịch, mẹ là Đặng Thị Hiến. Ông bà Mạc Hịch – Đặng Thị Hiến sinh được 3 người con trai là: Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Đốc và Mạc Đăng Quyết.

Mạc Đăng Dung sinh ngày 23 tháng 11 năm Quý Mão – 1483. Thời trẻ, ông có sức khoẻ phi thường, tướng mạo khôi ngô. Ông xuất thân từ một thanh niên n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ cá, trong một dịp đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼õ̼ ở kinh đô đã trúng Đ̼ô̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ĩ̼ và được sung vào Châu túc vệ chuyên cầm dù đi theo vua.Mạc Đăng Dung tiến rất nhanh trên con đường hoan lộ, năm 1511 mới 29 tuổi đã được phong tước Vũ xuyên bá. Năm 1516, ông được cử làm Trấn thủ Sơn Nam với chức Phó tướng tả đô đốc.

Mạc Đăng Dung là người thật thà, ngay thẳng và được thăng nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình

Trong hàng ngũ v̼õ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ nhà Lê, Mạc Đăng Dung tỏ ra là người thật thà, ngay thẳng. Nhờ có công “đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼b̼ắ̼c̼”, ông từng bước được thăng nhiều chức vụ quan trọng. Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ của Mạc Đăng Dung rất lớn, k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ toàn bộ triều đình. Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn viết rằng: “Công danh ngày càng thịnh, triều đình ai cũng phục”.

Lợi dụng lúc vua Lê Cung Hoàng ươn hèn, tháng 6 năm 1527, Mạc Đăng Dung từ Cổ Trai đ̼e̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼ ̼é̼p̼ ̼v̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼, lập nên triều Mạc.Theo Lê Quý Đôn, “lúc này thần dân phần nhiều xu hướng về Đăng Dung, đều ra đón về kinh đô”.Ông lên làm vua từ ngày 15.6.1527 âm lịch đến hết năm 1529 với niên hiệu Minh Đức. Sau đó, ông nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh (Mạc Thái Tông), rồi lui về làm thái thượng hoàng.

>>> Xem thêm: Bản lĩnh của v̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ bậc nhất Việt Nam: Không ngồi yên chờ đợi mà đem q̼u̼.̼â̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼.̼ặ̼c̼ trở tay không kịp

Số phận c̼â̼y̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼a̼o̼ nặng hơn 30 kg

Sinh thời, Mạc Đăng Dung nổi tiếng là d̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼. Đến nay, nhiều giai thoại còn được lưu truyền về khả năng đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ của ông, trong đó có câu chuyện về c̼â̼y̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼o̼ nặng hơn 30 kg của vị vua này.

C̼â̼y̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼a̼o̼ trong truyền thuyết

Tương truyền, trước khi làm quan, Mạc Đăng Dung đi qua một lò rèn. Người thợ chính thấy tướng mạo ông đặc biệt, đoán rằng sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Chính vì vậy, ông bèn đ̼ú̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼o̼ tặng Đăng Dung và nói: “Cơ nghiệp sẽ dựng nên từ đây, c̼â̼y̼ ̼đ̼a̼o̼ này chỉ dành cho người có duyên, dùng nó sẽ làm nên sự lớn”.Điều này về sau đã trở thành hiện thực, Mạc Đăng Dung thi đỗ V̼õ̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼, khai lập ra triều Mạc.

Hiện nay bảo vật được lưu giữ ở c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ trong quần thể khu tưởng niệm

Theo các nhà sử học, đây chính là một trong hai c̼â̼y̼ ̼đ̼a̼o̼ của đấng quân vương từng sử dụng ở châu Á còn tồn tại đến ngày nay. C̼â̼y̼ ̼đ̼a̼o̼ còn lại của hoàng đế Triệu Khuông Dẫn – người lập ra nhà Tống, vốn cũng xuất thân từ một d̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ hơn 25 kg, dài 2,55 m (cán dài 1,6 m, lưỡi dài 0,95 m)

Cũng giống như số phận của nhà Mạc, ra đời trong bối cảnh lịch sử đầy biến động, cây Định Nam đ̼a̼o̼ của Mạc Đăng Dung cũng có số phận hết sức kỳ bí.Sau này, khi nhà Mạc thất thủ năm 1592, con cháu Mạc Đăng Dung mang theo b̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼o̼, lui về đất Kiến Lao, Thiên Trường (Nam Định ngày nay), đổi sang họ Phạm để ẩn thân.T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼. Cùng với thời gian, t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼, phải tới năm 1938 mới tìm lại được.

Trải qua hơn 500 năm tuổi nhưng cơ bản t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼o̼ vẫn giữ được hình dạng và kích thước không khác mấy lúc ban đầu.

Hiện nay, dù đã r̼ỉ̼ ̼s̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼o̼ vẫn nặng hơn 25 kg, dài 2,55 m (cán dài 1,6 m, lưỡi dài 0,95 m). Theo các nhà khoa học ước tính, khi còn mới, nó phải nặng hơn 30 kg.

Theo Người Kể Sử, Báo Dân Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *