Vị hoàng đế Việt l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼u̼a̼ từ khi 1 tuổi, sau cùng b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼

S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼u̼a̼ hiền đức Lê Nhân Tông và t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ trong chính biến năm 1459 khiến t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Một đấng minh quân tài đức vẹn toàn

Lê Nhân Tông (1411-1459) t̼ê̼n̼ ̼h̼ú̼y̼ Lê Bang Cơ – vị hoàng đế thứ 3 của nhà Hậu Lê là vị vua trẻ nhất – l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ Việt Nam. Sử sách mô tả ông là vị hoàng đế đức độ, coi trọng Nho học, không đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼ử̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼n̼.̼

Lê Bang Cơ là con thứ ba của Lê Thái Tông, được lập làm t̼h̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ sau khi sinh ra 6 tháng. Năm 1442, vua Thái Tông đi tuần miền Đông đ.ột ng.ột qu.a đ.ời, các t̼ể̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼m̼.̼ệ̼n̼h̼ của vua đã lập Bang Cơ lên ngôi hoàng đế. Khi ấy vua mới 1 tuổi nên mẹ là Tuyên Từ Hoàng thái hậu đã b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼r̼è̼m̼ ̼n̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

Chân dung vua Lê Nhân Tông.

Năm 1452, thái hậu cho Lê Nhân Tông t̼ự̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼. Và nước Đại Việt d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ì̼ của ông đã giữ được sự ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼

Sử sách mô tả Lê Nhân Tông là vị hoàng đế đức độ, coi trọng Nho học, k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼ử̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼n̼. Nước Đại Việt dưới thời t̼r̼ị̼ ̼v̼ì̼ của ông đã giữ được sự ổn định cao, kinh tế và giáo dục có sự đổi mới mạnh mẽ, đường xá, cầu cống được xây mới, nông nghiệp phát triển.

Có thể nói Lê Nhân Tông là một trong những vị minh quân hiếm có trong lịch sử phong kiến Việt Nam, ông tài đức vẹn toàn và rất được lòng dân.

Dưới thời t̼r̼ị̼ ̼v̼ì̼ của ông, đại quân của nhà Lê còn đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼v̼u̼a̼ ̼C̼h̼i̼ê̼m̼ ̼B̼í̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼x̼ứ̼ ̼B̼ồ̼n̼ ̼M̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼õ̼i̼.̼

Vua g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ư̼u̼ ̼t̼h̼u̼ế̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼n̼g̼.̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼ể̼, nhân dân no ấm, đất nước phồn vinh.

Ông còn đ̼ộ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼t̼.̼ử̼ trước đây, ra nhiều chiếu chỉ b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼.̼

>>> Xem thêm: T̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ của Bà Hoàng Thượng Dương và hơn 70 cung nữ: Tấ̼n̼ ̼th̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ của hoàng tộc Việt Nam

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ của một vị vua

Dù là vị hoàng đế nhân đức nhưng Lê Nhân Tông lại b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ năm 1459.

Cụ thể, ngày 3/10/1459, Lê Nghi Dân m̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼m̼ ̼á̼.̼m̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼T̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼.̼

Tượng thờ Vua Lê Thái Tông – phụ hoàng của vua Trần Nhân Tông.

Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư có dẫn lời n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ Phan Phu Tiên về Lê Nhân Tông: “Nhân Tông l̼ê̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼r̼è̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼, bên ngoài các đại thần đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼ ̼t̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼, cho nên trong khoảng 17 năm,t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼, an cư lạc nghiệp, xứng đáng là vua nhân từ.

Đến lúc c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ Đồn, Ban xướng xuất, khiến Lệ Đức hầu Nghi Dân đang đêm b̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼m̼,̼ ̼v̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼”.

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ Lệ Chi Viên nổi tiếng trong lịch sử.

Nhìn bề mặt, đây là một s̼ự̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼.̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼à̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼, một sự việc khiến người ta cảm thấy t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ắ̼t̼. Nhưng suy xét kĩ hơn, sự việc này không thực sự như vậy, nó rất có thể là chuyện n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼.̼á̼o̼ ̼ứ̼.̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼o̼.̼a̼.̼n̼ Lệ Chi Viên.

Lệ Chi Viên làv̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼o̼.̼a̼.̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ liên quan đến việc phụ hoàng của vua Lê Nhân Tông là Lê Thái Tông đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼.̼a̼ ̼đ̼.̼ờ̼i̼ vào năm 1442 tại nhà đại thần Nguyễn Trãi ở Lệ Chi Viên khi mới 20 tuổi.

Nguồn: Thời đại plus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *