Vụ 2 sứ thần Đại Việt đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ giữa đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼: Làm n̼h̼ụ̼c̼ q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ hay còn có u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ đằng sau

Trong một chuyến đi sứ dưới thời nhà Lê, hai viên sứ thần Đại Việt đã p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ lớn, để t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ đến muôn đời.

Đi sứ nhà Minh

Lê Thái Tông (1433-1442) tên huý là Nguyên Long, sinh ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão – 1423, là con thứ hai của Lê Lợi và bà Phạm Thị Ngọc Trần, lên ngôi vua ngày 8 tháng 9 năm Qúy Sửu – 1433, lấy niên hiệu là Thiệu Bình. “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi: “Vua thiên tư sáng suốt nối vận thái bình: bên trong ức chế quyền thần, bên ngoài đánh dẹp Di địch. Trọng đạo sùng Nho, mở khoa thi chọn hiền sĩ, xử tù, xét án phần nhiều tha thứ khoan hồng. Cũng là bậc vua tài giỏi nối giữ cơ đồ.

Song đam mê tửu sắc, đến nỗi thình lình băng ở bên ngoài cũng là tự mình chuốc lấy hoạ…” Lê Thái Tông lên ngôi vua mới 11 tuổi, còn quá trẻ lại phải đối phó với tình hình triều đình khá phức tạp. Mâu thuẫn và chia rẽ giữa hai lực lượng: một bên là các công thần khai quốc, đứng đầu là Đại tư đồ Lê Sát, Lê Ngân; một bên là những quan lại khoa bảng. Mặc dù vậy Thái Tông vẫn đủ bản lĩnh để không cho các đại thần hoàn toàn thao túng.

Chân dung vua Lê Thái Tông

Ngày 16 tháng 5 năm Giáp Dần (1434), Thái Quân Thực đang giữ chức Trung thư hoàng môn thị lang và Nguyễn Tông Trụ đang giữ chức Tuyên phủ sứ, cả hai cùng hàm Tứ phẩm, được triều đình cho sung vào sứ bộ mang biểu văn sang nhà Minh c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ cho vua Lê Thái Tông. Sách Đại Việt sử kí toàn thư chép rằng :

Năm 1434, Lê Thái Tông lên ngôi vua, cử một phái đoàn sang nhà Minh x̼i̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ Vương, mang theo sản vật địa phương và một tờ biểu do Nguyễn Trãi viết, trong đó có Thái Quân Thực và Nguyễn Tông Trụ. Theo tờ biểu thì Tông Trụ ở bậc trên, Quân Thực bậc dưới.

M̼ỗ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ứ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼

>>> Xem thêm: Tất cả chúng ta đều đang gọi sai tên của Nam Phương Hoàng Hậu: Do lỗi ghi chép của chấp sự triều đình!

Nguyên cớ vì sao lại đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼?

Khi đến Trung Quốc, nhà Minh nhìn theo tờ biểu, xem thứ bậc từng người để ban áo. Vì Quân Thực bậc dưới nên áo không có hoa văn k̼i̼m̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼, ông h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ nói với người Trung Quốc: ”Ta là quan tứ phẩm, sao lại ở dưới Tông Trụ?”.

Đến lúc dự yến tiệc, Quân Thực không mặc áo được ban mà tự mặc á̼o̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ của riêng mình vào dự. Thực c̼h̼ử̼i̼ tờ biểu của Nguyễn Trãi, lại c̼h̼ử̼i̼ cả Đào Công Soạn vì ông này đã cử Tông Trụ đi cùng mình.

Tông Trụ t̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ lại rồi hai bên l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼, không ai c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ được. Tông Trụ bị đ̼ấ̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼ặ̼t̼. Sau đó, hai bên lại l̼ô̼i̼ nhau ra Hồng Lô Tự (cơ quan phụ trách đón tiếp sứ đoàn) k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼lẫn nhau.

Tông Trụ lại còn ̼l̼é̼n̼ ̼tới nhà viên nội quan của Bắc triều ở Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc – ND), nhận riêng lễ vật, lại nói riêng với viên quan của Long Châu đi tiễn là Lã Hồi về chuyện (Thái Quân Thực) khi đi sứ ở Ai Lao đã n̼ó̼i̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ Tiên đế (tức Lê Lợi – ND) nghe lời g̼i̼è̼m̼ ̼p̼h̼a̼ ̼của k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ mà g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ nhiều người.

Hai người này đều v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ với người nước ngoài, t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼ mà đ̼á̼n̼h̼ lẫn nhau, l̼à̼m̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ụ̼̼̼c̼̼̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ể̼, đáng phải x̼ử̼ ̼t̼ử̼. Nhưng bởi cả hai đều từng là người có công lao, nên tùy mức độ mà x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼à̼y̼.

Vì đ.ố k.ỵ, hai vị sứ thần Đại Việt đã làm m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ể̼

Tông Trụ còn p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ đem nhiều t̼i̼ề̼n̼ lụa sang mua hàng phương Bắc. Vua g̼h̼é̼t̼ Trụ làm l̼i̼ề̼u̼, bất chấp cả l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼của triều đình, bèn t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ hành trang (của Tông Trụ) mà chia cho các quan”.

Cả hai đều là đại diện của nhà nước, lại đ̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ở ngay đất khách quê người, làm n̼h̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ể̼. T̼ộ̼i̼ này đáng lẽ phải c̼h̼é̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼, song vì cả 2 từng có công nên khi về nước bị đ̼i̼ ̼đ̼à̼y̼. Quân Thực bị đ̼i̼ ̼đ̼à̼y̼ ở Quảng Bình, Tông Trụ bị đ̼i̼ ̼đ̼à̼y̼ ở Nghệ An.

Theo Đại Việt Sử Quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *