4000 năm lịch sử Việt Nam chỉ có duy nhất vị hoàng hậu này trực tiếp c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼

Trong lịch sử Việt Nam, các nữ tướng, nữ vương đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ theo truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu không hiếm. Nhưng người làm hoàng hậu mà vẫn c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ thì chỉ có bà Phạm Thị Uyển, vợ Mai Hắc Đế.

Hoàng hậu Phạm Thị Uyển

Bà Phạm Thị Uyển, quê ở quận Nam Xương, theo t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼của đình làng Hòa Mục (Cầu Giấy, Hà Nội) nơi bà được thờ làm Thành hoàng, song thân của bà là ông Phạm Huyên, mẹ là Phùng Thị Thảo.

Phạm Thị Uyển là chị cả trong gia đình, dưới bà con hai người em trai là Phạm Miện và Phạm Huy. Hai người em của bà sau này đều là các d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ trong cuộc k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ của Phùng Hưng.

Phạm Thị Uyển là Hoàng hậu duy nhất trong lịch sử Việt Nam thân chinh đánh giặc

Năm Phạm Thị Uyển 18 tuổi lấy Mai Thúc Loan. Khi Mai Thúc Loan k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ nhà Đường thắng lợi lên ngôi Hoàng đế, bà Phạm Thị Uyển trở thành Hoàng hậu. Quân Đường t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ nhưng không chịu bỏ m̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ă̼n̼g̼, bởi vậy nhà Đường sai Dương Tư Húc mang 10 vạn q̼u̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼. T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ làm cho đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼ của vua Mai phải lui dần rồi bị t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼.

Trong t̼r̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ở phủ thành Tống Bình, Hoàng hậu Phạm Thị Uyển cũng dẫn đầu một c̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼ với q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼ trên dòng Tô Lịch.

Bấy giờ sông Tô còn là một nhánh của sông Hồng và là mặt án ngữ phía Tây của thành Đại La. Thế g̼i̼ặ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼, q̼u̼â̼n̼ ̼t̼a̼ ̼bị đ̼u̼ố̼i̼ dần, thế cùng lực kiệt. Quyết không để rơi vào t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼, Hoàng hậu Phạm Thị Uyển đã n̼h̼ả̼y̼ xuống sông t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼.

Đền Dục Anh bên bờ sông Tô Lịch

X̼á̼c̼ bà trôi dạt đến địa phận trang Nhân Mục nay là làng Hòa Mục được nhân dân v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ rồi lập b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼. Đó chính là đền Dục Anh ngày nay, nằm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, quay mặt ra sông Tô Lịch ở đoạn gần cầu Trung Hòa.

Bảy thế kỷ sau, vào thời n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Lam Sơn tiến lên t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ Minh, một lần Lê Lợi nghỉ đêm ở miếu Dục Anh được thần báo mộng sẽ â̼m̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼. Vậy là m̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼hơn bảy thế kỷ trước đã được trả khi bà  phù giúp Bình Định Vương Lê Lợi đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼. Cũng nhờ đó sau khi lên ngôi vua Lê Lợi sắc phong cho bà là Khiêm Sung Đại Vương.

Ngày nay dân làng Hòa Mục thờ cả ba chị em bà ở đình làng. Vào tháng 8 hàng năm lại tổ chức hội lớn để tưởng nhớ những anh hùng đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.

>>> Xem thêm: Hóa giải những hiểu lầm “c̼ự̼c̼ ̼g̼ắ̼t̼” về Mai Hắc Đế: Từng là phu gánh vải cho Dương Quý phi và đen như cột nhà c̼h̼á̼y̼?

Mai Hắc Đế không phải là ông Vua đ̼e̼n̼ họ Mai

Thứ nhất, khi triều đình suy tôn một vị vua thì phải chọn những danh hiệu  đẹp (gọi là mỹ tự), không bao giờ lại lấy những nhược điểm về hình thức bề ngoài của ông vua mà đặt đế hiệu.

Thứ hai, đây là do một quan niệm về âm dương ngũ hành. Vốn Mai Hắc  Đế mang mệnh thủy tức là nước, mà nước được tượng trưng là màu đ̼e̼n̼. Vì vậy, ông lấy hiệu là Hắc Đế để hợp với mệnh của mình (theo Việt đ̼i̼ệ̼n̼ ̼u̼ ̼l̼i̼n̼h̼). Như vậy, h̼ắ̼c̼ là tượng trưng cho mệnh thủy của ông chứ chẳng có liên quan gì đến màu d̼a̼ cả.

Chân dung vua Mai Hắc Đế

Các tác giả khi viết về Mai Hắc Đế thường đưa chi tiết do Dương Quý Phi thèm quả vải (Trung Quốc gọi là lệ chi) nên vua Đường Minh Hoàng b̼ắ̼t̼ An Nam phải sang cống vải. Thật ra thì Dương Quý Phi về làm Phi của Đường Minh Hoàng vào năm 745, năm đó bà ta mới 22 tuổi.

Như vậy, suy ra bà ta sinh vào năm 723. Mai Hắc Đế đã m̼ấ̼t̼ trước khi Dương Quý Phi được sinh ra ở trên đời (722), vậy làm sao có chuyện cống vải để phục vụ ý thích của bà Phi này mà đó lại là lý do n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ của Mai Thúc Loan!

Theo Trí Thức Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *