“Tây” ấn tượng nét hồn nhiên của trẻ Hà Nội thời bao cấp

Dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Werner Schulze, trẻ con Hà Nội những năm tháng khó khăn nhất có điều gì đó thực sự “lạ”…