Hóa giải những hiểu lầm “c̼ự̼c̼ ̼g̼ắ̼t̼” về Mai Hắc Đế: Từng là phu gánh vải cho Dương Quý phi và đen như cột nhà c̼h̼á̼y̼?

Thứ nhất, hiệu Mai Hắc Đế được suy diễn thành “Ông Vua đ̼e̼n̼ họ Mai” là hoàn toàn vô lý. Và thứ hai, ông chưa bao giờ là phu g̼á̼n̼h̼ vải.

Mai Thúc Loan quê ở Mai Phụ, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Sinh trưởng trong một gia đình n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼, ông phải làm nghề k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ợ̼ ̼cho nhà giàu, chăn trâu, cày ruộng. Ông rất khỏe và sáng dạ, nổi tiếng g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ cả một vùng.

Ông là t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼của một cuộc k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ nhà Đường kéo dài 10 năm (713-722). Sau khi đ̼u̼ổ̼i̼ được Thái thú nhà Đường là Quang Sở Khách, ông lên làm vua lấy hiệu là Mai Hắc Đế. Xung quanh cuộc đời ông có nhiều hiểu lầm thú vị.

Mai Hắc Đế không phải là ông Vua đ̼e̼n̼ họ Mai

Thứ nhất, khi triều đình suy tôn một vị vua thì phải chọn những danh hiệu  đẹp (gọi là mỹ tự), không bao giờ lại lấy những nhược điểm về hình thức bề ngoài của ông vua mà đặt đế hiệu.

Thứ hai, đây là do một quan niệm về âm dương ngũ hành. Vốn Mai Hắc  Đế mang mệnh thủy tức là nước, mà nước được tượng trưng là màu đ̼e̼n̼. Vì vậy, ông lấy hiệu là Hắc Đế để hợp với mệnh của mình (theo Việt đ̼i̼ệ̼n̼ ̼u̼ ̼l̼i̼n̼h̼). Như vậy, h̼ắ̼c̼ là tượng trưng cho mệnh thủy của ông chứ chẳng có liên quan gì đến màu d̼a̼ cả.

Dương Quý Phi có được ăn quả vải do vua Mai g̼á̼n̼h̼ không?

Các tác giả khi viết về Mai Hắc Đế thường đưa chi tiết do Dương Quý Phi thèm quả vải (Trung Quốc gọi là lệ chi) nên vua Đường Minh Hoàng b̼ắ̼t̼ An Nam phải sang cống vải. Thật ra thì Dương Quý Phi về làm Phi của Đường Minh Hoàng vào năm 745, năm đó bà ta mới 22 tuổi.

Như vậy, suy ra bà ta sinh vào năm 723. Mai Hắc Đế đã m̼ấ̼t̼ trước khi Dương Quý Phi được sinh ra ở trên đời (722), vậy làm sao có chuyện cống vải để phục vụ ý thích của bà Phi này mà đó lại là lý do n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ của Mai Thúc Loan!

>>> Xem thêm: Chuyện chưa kể về đ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ của vua Gia Long: C̼h̼â̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ề̼m̼ nhưng công lao vào hàng bậc nhất

Mai Hắc Đế chưa bao giờ là phu g̼á̼n̼h̼ vải

Vua Mai sinh ra trong một g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ở làng Mai Phụ (Thạch Hà, Hà Tĩnh), bố m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼, hai mẹ con phải đưa nhau tha phương để kiếm kế sinh nhai. Lớn lên, ông lấy vợ, vốn là con một nhà h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ú̼ ở địa phương, được hưởng gia tư g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ của nhà vợ, mới có điều kiện đi lại để liên kết với các h̼à̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ trong vùng.

Sách Việt đ̼i̼ệ̼n̼ ̼u̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ghi: “Thế là (ông) p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼, đi tìm những kẻ dật sĩ… Thực khách trong nhà có đến mấy nghìn người”. Trong nhà nuôi hàng ngàn thực khách, thu nạp những người cùng chí hướng với mình, sao ông lại phải đi làm p̼h̼u̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼? Mặt khác, việc ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ c̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼p̼ cho vua Đường là một chi tiết không chính xác.

Một là, vùng Hoan Châu từ  xưa đến nay chưa bao giờ có vải ngon. Vải  ở đây hạt to, cùi mỏng rất chua, vậy làm sao có  thể làm vật phẩm tiến vua được. Chưa tìm ra được tài liệu nào nói rằng ngày xưa vải của Hoan Châu ngon nổi tiếng đến mức các hậu, phi nhà Đường cũng p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼è̼m̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼.

Hai là, từ Hoan Châu sang Kinh đô Tràng An nhà Đường, đường đi hàng vạn dặm, g̼á̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ đi bộ mấy tháng trời mới tới nơi. Mà vải chín lại rất mau hỏng, ngày hôm sau đã thối, làm sao mà đem đến tận Kinh đô Tràng An bằng hình thức g̼á̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ đi bộ.

L̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼vua Mai Hắc Đế ở Nam Đàn, Nghệ An.

 

Tóm lại, Mai Hắc Đế là  một vị a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼. Vào thế kỷ thứ 8, do chính sách c̼a̼i̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ của các quan lại nhà Đường, ông đã đứng lên vận  động n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ độc lập về cho dân tộc.

Cuộc k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼của ông, cũng như của Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế trước ông và của Phùng Hưng, của cha con họ Khúc sau ông, p̼h̼ả̼n̼ á̼n̼h̼ ý̼ c̼h̼í̼ qu̼ậ̼t̼ cư̼ờ̼n̼g̼, b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ của dân tộc  ta, quyết không chịu đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼ cho ngoại bang.

Nhớ ơn Mai Hắc Đế, nhân dân ta đã lập đền thờ ông ở trên núi Vệ Sơn và trong thung lũng Hùng Sơn. Tên tuổi của người anh hùng Mai Thúc Loan – Mai Hắc Đế mãi mãi được khắc ghi vào trang sử h̼à̼o̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ của dân tộc. Mai Thúc Loan chính là hiện thân của k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ của nhân dân ta, không c̼a̼m̼ c̼h̼ị̼u̼ á̼c̼h̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ t̼r̼ị̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ế̼ l̼ự̼c̼ p̼h̼o̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ B̼ắ̼c̼.

 Theo Soha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *