Chuyện người đàn ông ở Hà Nội 20 năm canh giữ cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa

Ô Quan Chưởng ngày đêm vẫn được canh giữ bởi người đàn ông đã hơn 70 tuổi. Ông tên Tạ Văn Nhân, hơn 20 năm qua, từ 6h sáng tới 6h tối, ông Nhân vẫn đều đặn tới cửa ô này trông coi và quét dọn.