Sài Gòn thập niên 1960 tuyệt đẹp trong ảnh phó nháy Việt

Các khách sạn sang trọng, lăng Lê Văn Duyệt cổ kính, Thảo Cầm Viên rợp bóng cây xanh… là loạt ảnh đáng nhớ về Sài Gòn thập niên 1960 do nhiếp ảnh gia Đỗ Văn Mậu thực hiện. 

Khách sạn Continental và khách sạn Caravelle trên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) Sài Gòn năm 1960. Ảnh: Nguyễn Bá Mậu/ Art Corner.

Khách sạn Majestic bên bến Bạch Đằng, Sài Gòn năm 1967.

Lăng Lê Văn Duyệt (lăng Ông Bà Chiểu), một di tích lịch sử nổi tiếng của Sài Gòn, 1965.

Một góc nhìn khác về lăng Lê Văn Duyệt, 1965.

Lối vào đền thờ Hùng Vương ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, 1962.

Thắng cảnh Hòn Chồng ở Nha Trang năm 1969.